Garantie

Wij zijn altijd heel voorzichtig met het verzenden van onze producten. Mocht er iets kapot of gebroken aankomen dan vergoedt RedsLiving deze schade. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.

Op alle woonaccessoires uit de webshop van RedsLiving zit een garantie van 3 maanden. Deze garantie gaat in vanaf de datum van aankoop. Afhankelijk van het soort artikel heeft u binnen deze 3 maanden recht op vervanging, kosteloze reparatie of terugbetaling.

Garantie is niet van toepassing als:
• slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd
• er aanpassingen aan het product zijn gedaan
• schade aan het product is ontstaan door valschade, onjuist gebruik, opzet of nalatig onderhoud

Het retour zenden van dit product is op onze kosten, neemt u hiervoor contact op via info@redsliving.nl

Deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die u als consument al heeft. De wettelijke garantie houdt in dat het product datgene is en doet wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.

De garantie op onze maatwerkproducten is afhankelijk van het product. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over een product of over iets anders, neemt u dan contact met ons op via info@redsliving.nl. We streven ernaar om altijd te zoeken naar een nette oplossing. Ons streven is 100% tevreden klanten dus we denken heel graag mee.